tlbb1234's Recent Activity

 1. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  --- Full 3D - Nhận Vip code khi tạo nhân vật - Săn đồ VIP, DMP Free - Event hấp dẫn

  28/3/17 lúc 3:08 PM
 2. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  EVENT ĐUA TOP OPEN: Tính số lần cs từ 14h T6 31/03 - 10h T7 08/04 - Top 1 : 3.000.000 ĐMP + PET hình dáng VIP tư chất 115 + 12 skill -...

  28/3/17 lúc 9:14 AM
 3. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

  27/3/17 lúc 9:09 PM
 4. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  --- Full 3D - Nhận Vip code khi tạo nhân vật - Săn đồ VIP, DMP Free - Event hấp dẫn --- Đua Top Test: 20h T4 29/03

  27/3/17 lúc 1:58 PM
 5. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  --- Full 3D - Nhận Vip code khi tạo nhân vật - Săn đồ VIP, DMP Free - Event hấp dẫn --- Đua Top Test: 20h T4 29/03 --- Đua Top Open: 14h...

  27/3/17 lúc 8:35 AM
 6. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP.

  http://thienlonghoanggia.xyz - Thiên Long Hoàng Gia (Cs 3.5)

  26/3/17 lúc 8:25 PM
 7. tlbb1234 đã đăng chủ đề mới.

  TL HOÀNG GIA - Cs 3.5 - ĐUA TEST 20H T4 29/03 - OPEN 14H T6 31/03 - SÂN CHƠI FREE - SĂN ĐỒ VIP, DMP

  http://thienlonghoanggia.xyz - Thiên Long Hoàng Gia (Cs 3.5) --- Full 3D - Nhận Vip code khi tạo nhân vật - Săn đồ VIP, DMP Free - Event...

  Diễn đàn: TLBB Private Thiên Long Bát Bộ Lậu, TLBB Private

  26/3/17 lúc 4:01 PM
 8. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ

  26/3/17 lúc 10:59 AM
 9. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  --- Free 99% -Tuyệt đỉnh PK - Săn đồ dễ dàng - Pet đẹp và tư chất khủng - Xóa Spam Hệ thống - Full map boss Phụ bản .!

  25/3/17 lúc 8:46 PM
 10. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT

  25/3/17 lúc 2:03 PM
 11. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  --- Mang đến cho quý bằng hữu thiên long cảm giác mới và lạ , cực ổn định - Pk cực hấp dẫn.!

  25/3/17 lúc 10:26 AM
 12. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

  24/3/17 lúc 3:36 PM
 13. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  http://thienlongdocton.com/ - Thiên Long Độc Tôn

  24/3/17 lúc 9:59 AM
 14. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  *** [ Sự kiện ALpha Test ] : --- Nhận Max Tu Luyện - Max Điêu Văn - Sét trọng lâu + Long Văn 9 + Võ Hồn Cấp 5 + Ám Khí + Pét Vip + TK...

  23/3/17 lúc 10:39 PM
 15. tlbb1234 đã trả lời vào chủ đề ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT.

  ĐUA TEST 20H T6 24/03 - TL ĐỘC TÔN(cc 3.5) - OPEN 14H CN 26/03 - CODE VIP - SĂN ĐỒ, DMP FREE - EVENT

  23/3/17 lúc 4:31 PM